Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü büro memuru alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve şartları…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü engelli statüsünde memur alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan ilana müracaatlar tekrar İŞKUR üzerinden yapılacak. Pekala müracaat kuralları neler?

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

  • Geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak. 

  • Analitik düşünebilen, tahlil odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek. 

  • Ms Office programlarını bilmek. 

  • İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak 

  • Başvuru yapan adaylardan imtihan (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan fiyat, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, vazife yeri ve gibisi çalışma kaideleri hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme müddeti içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. 

  • 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı unsurunun 3’üncü fıkrası kapsamında vilayet seviyesinde (İSTANBUL) karşılanacaktır. 

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday engelli açığımızın bulunduğu İstanbul vilayetindeki işyerlerimizde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. 

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular kısmından yapılacak olup, ayrıyeten adreslere öbür tebligat yapılmayacaktır. 

  • İşe alım sürecinde ve/veya işe yerleştirilme sonucunda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin süreçleri geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu süreçler karşısında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün isimli ve idari süreç yapma hakkı gizli olacaktır. 

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER

Çalışma İktisadı ve Sanayi Bağları, İşletme, İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Memleketler arası Ticaret ve Lojistik, Memleketler arası Lojistik ve Nakliyecilik, Milletlerarası Ticaret ve Lojistik İdaresi, Milletlerarası Ticaret, Memleketler arası Lojistik İdaresi, Milletlerarası Ticaret ve Finans, Milletlerarası İşletmecilik ve Ticaret, Milletlerarası Ticaret ve İşletmecilik, Memleketler arası İşletmecilik, Pazarlama kısımlarının birinden yahut eş bedelliği YÖK’çe kabul edilen gibisi yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans seviyesinde mezun olmak. 

SINAV BAHİSLERİ NELER?

Türkiye İş Kurumunca son listelerin ulaşmasına müteakip kelamlı sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıyeten duyurulacaktır. 

Büro Çalışanı (Memur) için imtihan hususları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) 

•  Atatürk Prensip ve İnkılap Tarihi (20 Puan) 

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vazifeleri (20 Puan) 

• 4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan) 

• Genel kültür (20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için imtihan şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kaidedir. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Kurum tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. EKPSS kuralı aranmayan tüm adaylarda imtihanda başarılı sayılmak için kelamlı imtihanda şura üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kaidedir. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Başvurular, müracaat süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir. 

Başvuru için BURAYA giriş yaptıktan sonra açılan sayfanın sol köşesinde ‘’İlan No’’ yazan kutucuğa aşağıdaki ilan numarasını yazınız. 

İlan No: 00006893920

Yorum yapın